Betalingsvoorwaarden

 
De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het aangaan van de behandeling.
De client is onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de verleende zorg. De client dient zelf na te gaan welke vergoedingen er gelden bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij en de afgesloten polis voor de betreffende therapie.


Let op: Eerder gevolgde behandelingen oefen- of fysiotherapie in hetzelfde kalenderjaar tellen (vaak) ook mee.

Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden.

Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om administratiekosten en indien noodzakelijk incassokosten in rekening te brengen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de client.

 

 

 

Volg ons nu ook via  
   

Nieuwsbrief 

Klik hieronder om de Beweeg Bewuster 
nieuwsbrief te ontvangen